• gozelislam.com
  • gozelislam.com
  • gozelislam.com
  • gozelislam.com

Hikmət Əhli buyurdu ki,

"Hər Müsəlman uşaqlarına “Aməntu billəhi və Mələikətihi və Kütübihi və Rusulihi vəl Yəvmiləxiri və bil Qadəri xayrihi və şərrihi minəllahi təala, vəl-bəa'sü bəa'dəlməvti haqqun. Əşhədü ən La ilahə illəllah və Əşhədü ənnə Muhammədən abdühü və rasulühü” əzbərlətməli, mənasını yaxşıca öyrətməlidir! Uşaq bu altı şeyə inanmazsa, həddi-büluğa çatdıqda Müsəlman deyil, mürtəd olar."

Səbətdə: 0 шт.

Qiymət: 0

Cəmi: 0

Sifarişi təsdiqlə Səbəti təmizlə