• gozelislam.com
  • gozelislam.com
  • gozelislam.com
  • gozelislam.com
gozelislam.com

Bu Kanal Əhli-sünnət Alimlərinin qiymətli əsərlərini qaynaq alaraq Əhli-sünnət etiqadına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Saytımızda və kanalımızdakı məlumatlar bütün insanların istifadəsi üçün hazırlanmışdır. Əslinə (Orijinallığına) sadiq qalmaq şərtilə,izin almadan hər kəs istədiyi kimi istifadə edə bilər. www.gozelislam.com

GÜNÜN SÖHBƏTİ

Hikmət əhli buyurdu ki...

06-Jun-2019, 14:08

* Qəlbin Allahü təaladan başqasına meyl etməsi, Allahü təalanın əzabını tezləşdirir. 

* Fərz namazlarında edilən dua, fərz namazın nafilə namaza olan üstünlüyü kimidir. 

* Bir şeyə ehtiyac olduğu halda çalışıb, onu təmin etməmək, ailəni pərişan qoymaq cahillik və təmbəllikdir. 

* Nəfsinə tabe olan pərişan olmuşdur. Ondan sonra oturub-durarkən onun yoldaşı şeytandır. 
* Almağı verməkdən daha şirin görən övliya ola bilməz. 

* Zəhər ölümün xəbərçisi olduğu kimi günahlar da küfrün xəbərçisidir. 
* Əlini, süfrəni və qapını açıq saxla! Gözünü, dilini və belini bağlı saxla! 

* Həsədçilərin ən zərərsizi həsəd etdiyi adamın əlindəki nemətlərin yox olmasını istəyir. 
* Təklikdə, yalnız qaldıqda da günahdan çəkinmək lazımdır. 

* Qul üçün gözəl əxlaqdan daha yaxşı mərtəbə yoxdur. İnsan gözəl əxlaqı ilə dünya və axirətdə yüksək dərəcələrə qovuşur. 

* Münaqişəyə girişmək, fayda qapılarını bağlayır. 
* Mütəmadi olaraq elmlə məşğul olmaq insanın eyiblərini anlamasına səbəb olur. 

* İnsanlar arasında tanınmaq istəyən axirətin dadını ala bilməz. 
* Baş üstə deməyi öyrənmək lazımdır.

* Qul nə qədər dua edərsə, Allahü təala ondan o qədər bəlanı uzaqlaşdırar. 
* Sükut, sənə vüqar qazandırar və səni üzr istəmək zəhmətindən qurtarar. 


* İnsanlar ədəbə elmdən daha çox möhtacdır. 
* Mülayim olmaq sakit olmağı tez təmin edər və çətin olan şeyləri asanlaşdırar. 

* İnsanı Allahü təaladan uzaqlaşdıran şeylərə məhəbbət etmək bütün pisliklərin başıdır. 

* Həya, Allahü təalanın bəyənmədiyi pis xasiyyətlərdən imtina etməkdir. 

* Sözü və hərəkətləri ilə sənə Allahü təalanı və axirəti xatırlatmayan kimsə ilə yoldaş olma! 

* Kim bir şeyin ona faydalı və ya zərərli olduğunu bilməzsə, cəhalətini ifşa etmiş olar. 

* Qorxaq tacir nə qazanar, nə də itirər; hətta ziyan edər. 

* İnsanları xor, həqir və aşağı görmək sənin üçün müalicəsi mümkün olmayan böyük bir xəstəlikdir.

В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Всего: 0

Оформить заказ Очистить корзину